เงื่อนไข & รายละเอียดในการเล่น Money Games

 • ผลรางวัลอ้างอิงจากดัชนีการปิดตลาดหุ้น นิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่น โดยจะปิดตลาดเวลา 13:00 น. ของวันทำการปกติ โดยจะนำเอาเลข 4 หลักสุดท้าย (รวมหลังจุดทศนิยม) มาเป็นเลขออกรางวัล เช่น ดัชนีการปิดตลาด วันที่ 29/07/2022 คือ 27,801.64 ผลรางวัลที่ออกก็จะเป็น 0164 ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง
 • รางวัลตั้งต้น จะเริ่มต้นที่จำนวน 50,000 บาท และทุกๆ การซื้อ 1 เลขชุด เงินรางวัลจำนวน 10 บาท จะถูกนำไปสมทบในเงินรางวัล เช่น มีผู้ซื้อเลขชุด จำนวน 1 เลขชุด เป็นเงิน 30 บาท เงินรางวัลจะเพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 50,010 บาท (เมื่อมีการซื้อสำเร็จ) และจะสมทบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีถูกผู้ถูกรางวัล หรือ มีการนำไปออกรางวัลพิเศษ
  หมายเหตุ : กรณีในไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวด เงินรางวัลที่สะสมทั้งหมดจะถูกนำไปเป็นเงินรางวัลตั้งต้นในงวดถัดไป เช่น เงินรางวัลสะสม ณ สิ้นงวดอยู่ที่ 150,000 บาท ไม่มี เลขชุดถูกรางวัล เงินรางวัลงวดถัดไปจะตั้งต้นที่ 150,000 ทันที
 • เมื่อมีเลขชุดถูกรางวัลในงวดนั้นเงินรางวัลงวดถัดไปจะกลับมาเริ่มต้นที่ 50,000 อีกครั้ง และจะสมทบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีถูกผู้ถูกรางวัล
 • เลข 1 ชุด ราคา 30 บาท
  # 1 คน สามารถซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเลขชุดที่ซื้อในแต่ละงวด ดังนั้น 1 คน สามารถูกได้มากกว่า 1 รางวัล ถ้ามีการซื้อเลขชุดนั้นซ้ำ แต่เงินรางวัลจะถูกหารตามจำนวน ที่แจ้งไว้ด้านบน
 • หากมีเลขชุดที่ถูกรางวัลในงวดมากกว่า 1 เลขชุด เงินรางวัลจะถูกนำมาแบ่งตามจำนวนชุด เช่น เงินรางวัลสะสม ณ สิ้นสุดงวดอยู่ที่ 150,000 บาท มีเลขชุดถูกรางวัล 5 เลขชุด เงินรางวัลจะเท่ากับเลขชุดละ 30,000 บาท (150,000 / 5 = 30,000 บาท)
 • เปิดขายเลขชุด เวลา 14:00 - 12.30 น. หลังจากออกรางวัลงวดนั้น และปิดการขายเลขชุดเวลา 12:30 น. ของตลาดหุ้นนิคเคอิ 255 ปิดทำการ
  เช่น เปิดวันที่ 01/08/2022 เปิดเวลา 14.00 น. วันที่ปิด 02/08/2022 เวลา 12.30 น.
  กรณีที่วันปิดตลาดตรงกับวันที่ตลาดหุ้นนิคเคอิ 255 ปิดทำการ จะย้ายเวลาปิดไปเป็นวันที่เปิดทำการวันถัด
 • ออกรางวัล เวลา 13.30 น. หลังปิดการขายของงวดนั้น

เงื่อนไข & รายละเอียด รางวัลพิเศษ

  *** รายละเอียดจะแจ้งให้ทรายอีกครั้ง

ผลตอบแทนการซื้อ (โบนัส)

 • ผู้ซื้อจะได้รับ Bonus 2.50 บาท/เลขชุด
 • แนะบุคคลอื่น
  • เมื่อบุคคลที่แนะนำทำการซื้อสำเร็จจะได้รับ Bonus 2.50 บาท/เลขชุด เข้าในกระเป๋าโบนัส ของผู้ที่เเนะนำ
  • เมื่อบุคคลที่แนะนำลำดับที่ 1 แนะนำผู้แนะนต่อเเละบุคคลนั้นทำการซื้อสำเร็จจะได้รับ Bonus 1 บาท/เลขชุด เข้าในกระเป๋าโบนัส ของผู้ที่เเนะนำ
 • ตัวอย่าง นาย ก. เป็นผู้แนะนำ นาย ข. เป็นผู้แนะนำ นาย ค.
  • นาย ก. ซื้อเอง ได้รับ 2.50 บาท/เลขชุด
  • นาย ข. ซื้อเอง ได้รับ 2.50 บาท/เลขชุด และ นาย ก. ได้รับ 2.50 บาท/เลขชุด
  • นาย ค. ซื้อเอง ได้รับ 2.50 บาท/เลขชุด และ นาย ข. ได้รับ 2.50 บาท/เลขชุด และ นาย ก. ได้รับ 1 บาท/เลขชุด
 • สะสมครบ 100 บาทขึ้นไปสามารถแจ้งถอนออกได้ตามเงื่อนไขการถอนโบนัส